Cennik

Cennik

Kategoria
Wymagania wiekowe Kurs podstawowy
1 godzina dodatkowa
Liczba godzin kursu
Cena egzaminu państwowego
Teoria            
 Praktyka        
  Teoria
 Praktyka
AM 14 lat 600,00 zł 100,00 zł 5 5 30,00 zł 140,00 zł
A1 16 lat 1 800,00 zł 100,00 zł 30 20 30,00 zł 180,00 zł
A2 18 lat 2 000,00 zł 100,00 zł 30 20 30,00 zł 180,00 zł
A 24 lata;

20 lat, w przypadku posiadania min. 2 lata kat. A2

2 200,00 zł 100,00 zł 30 20 30,00 zł 180,00 zł
B 18 lat 2 500,00 zł 90,00 zł 30 30 30,00 zł 140,00 zł
B1 16 lat 2 500,00 zł 90,00 zł 30 30 30,00 zł 170,00 zł
B+E 18 lat 1 600,00 zł 15 200,00 zł
C 21 lat 3 500,00 zł 20 30 30,00 zł 200,00 zł
C+E 21 lat 3 500,00 zł 20 25 245,00 zł